Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2019 (φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστήςΦόρος κλιμακίουΣύνολο ΕισοδήματοςΣύνολο Φόρου
20.00022%4.40020.0004.400
10.00029%2.90030.0007.300
10.00037%3.70040.00011.000
Υπερβάλον45%
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ
Κλιμάκιο εισοδήματοςΣυντελεστής εισφοράς αληλλεγγύης %Εισφορά αληλλεγγύης κλιμακίου (ευρώ)Σύνολο εισοδήματος (ευρώ)Σύνολο εισφοράς αληλλεγγύης (ευρώ)
12.0000012.0000
8.0002,217620.000176
10.000550030.000676
10.0006,565040.0001326
25.0007,51.87565.0003.201
155.000913.950220.00017.151
Υπερβάλον10
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Συντελεστής φορολογίας
24%