Χρηματοοικονομικές Αναλύσεις

Αναλύσεις - Ισολογισμοί - Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Ανάλυση καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως και Ισολογισμών. Συμβουλευτικές υπηρεσίες μεθόδων δράσης και επίτευξης στόχων.

Διαχείριση Επενδυτικών σχεδίων

Ενσωματώνουμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στο τομέα των λογιστικών - φοροτεχνικών εφαρμογών προκειμένου να μπορούμε να υλοποιήσουμε τα επενδυτικά σας σχέδια.

Λογιστικές Υπηρεσίες και Φορολογικός Σχεδιασμός

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων (Απλογραφικών - Διπλογραφικών ) και έγκυρη πληροφόρηση για την πορεία της επιχείρησης. Φορολογική υποστήριξη - Παροχή φοροτεχνικών συμβουλών.

Οργάνωση - καθοδήγηση Επιχειρήσεων

Στρατηγικές κινήσεις επιτυχίας. Αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της επιχείρησης την καθοδηγούμε στην επίτευξη των στόχων της με αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση των κερδών της.

Ο τρόπος λειτουργίας μας

01. Εμείς στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία μας, δίνουμε τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση στον φορολογούμενο, είτε πρόκειται για ιδιώτη, ελεύθερο επαγγελματία ή επιχείρηση. Κατά την πολυετή μας πορεία, έχουμε κερδίσει και συνεχίζουμε καθημερινά να κερδίζουμε- άξια την εμπιστοσύνη σας,στοχεύοντας πάντα στην αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε.
02. Με την καθοδήγηση μας
Προσφέρουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Ενσωματώνουμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στο τομέα των λογιστικών - φοροτεχνικών εφαρμογών προκειμένου να μπορούμε να υλοποιήσουμε τα επιχειρηματικά πλάνα.
03. Σύγχρονοι μέθοδοι
Αμεση πρόσβαση (ON LINE) σε ενημερωτικά στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή σας καθώς εμπλουτίζονται συνεχώς (αποδεικτικά, δηλώσεις, ακαθάριστα έσοδα, κερδοφορία , ΦΠΑ, και άλλες επιλογές) με σύνδεση μέσω προσωπικού κωδικού πελάτη μας στον server του γραφείου μας χωρίς να απαιτείται είσοδος στο TAXISNET.
04. Τι Προσφέρουμε
-Ειδικές γνώσεις, Πολυετή εμπειρία, Υψηλή επαγγελματική επάρκεια. Βοηθάμε τους επιχειρηματίες και επενδυτές σχετικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και εφαρμογή των επιχειρηματικών και επενδυτικών τους σχεδίων. Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό της επιχείρησης και του επιχειρηματία την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με την οικονομική διαχείριση, λογιστική οργάνωση, φορολογική αντιμετώπιση, χρηματοοικονομική και διοικητική υποστήριξη που μπορεί να αντιμετωπίζει η επιχείρηση αλλά και ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Αναζητάμε τρόπους, μέσα και ιδέες για να επιτύχουμε για εσάς και την επιχείρηση σας, την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών σας, φορολογική ελάφρυνση και επιχειρηματική επιτυχία.

Απόψεις Πελατών μας

Image

Με τις γνώσεις και την εμπειρία μας οδηγούμε στην επιτυχία την επιχείριση σας

Μπορείτε να επιλέξετε την εταιρεία μας ως συνεργάτη για ολοκληρωμένη παροχή οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με εγγύηση για το αποτέλεσμα.

 • Χρόνια εμπειρίας
 • %

  Αποτελεσματικότητα
 • %

  Ικανοποίηση Πελατών

Ταμειακή ρευστότητα μιας επιχείρησης (Cash Flow)
Μια σημαντική ενέργεια ενός επιχειρηματία που έχει σχέση με την ανάπτυξη της επιχείρησης του είναι η πρόβλεψη καθώς και ο αποτελεσματικός προγραμματισμός της ταμειακής ρευστότητας.
Εντοπίστε τις πραγματικές αιτίες που δημιουργούν πρόβλημα στην ταμειακή ρευστότητα της επιχείρησής σας και προσπαθήστε να ανακαλύψετε τους τρόπους επίλυσης. Βασικές στρατηγικές για αύξηση της ταμειακής ρευστότητας μιας επιχείρησης, τις οποίες θα πρέπει να εξετάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι:
 • Ελέγξτε τα έξοδά σας.
 • Ποτέ να μην γίνονται αγορές αν δεν έχει προηγηθεί η σχετική αξιολόγηση τους και προσπαθήστε να βρείτε νέους τρόπους μείωσης των εξόδων. Εφαρμόστε νέες τεχνολογίες που θα σας επιτρέψουν να μειώσετε σημαντικά τα κόστη σας. Επίσης, ελέγχετε σε εβδομαδιαία βάση τα έξοδά σας, κάντε έναν αποτελεσματικό οικονομικό προγραμματισμό και μάθετε να λέτε ΟΧΙ σε νέες αγορές, ή σε οτιδήποτε δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Τέλος, εξετάζετε προσεκτικά τις συναλλαγές σας και φροντίστε να κρατάτε πάντα ενημερωμένα τα αρχεία σας.
 • Μειώστε το κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών που πουλάτε.
 • Φροντίστε να διαπραγματευθείτε τους όρους με τους προμηθευτές σας και βέβαια αναζητήστε νέους, αν οι υφιστάμενοι δεν σας καλύπτουν σχετικά με την τιμή που αγοράζετε από αυτούς.
 • Τιμολογείστε σωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
 • Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας την σχέση μεταξύ τιμής και ποσότητας που πουλάτε, το μέσο διαφήμισης που επιλέγετε, καθώς και το κόστος τωνενεργειών marketing. Επίσης δεν θα πρέπει να παραβλέπετε τον τρόπο που τιμολογεί ο ανταγωνισμός
 • Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά αυτούς που σας χρωστάνε χρήματα.
 • Ελέγχετε πάντα την φερεγγυότητα των πελατών σας και των συνεργατών σας. Μην καθυστερείτε να τιμολογείτε τον πελάτη σας. Μην επιτρέπετε να περνάει χρόνος όταν υπάρχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα. Διεκδικήστε τα συστηματικά και όπου χρειαστεί διαπραγματευτείτε το οφειλόμενο ποσό με νέους όρους και πάντα γραπτώς.
 • Διαχειριστείτε με σύνεση τα αποθέματά σας.
 • Παρακολουθείτε διαρκώς τα αποθέματά σας. Μην αυξάνετε το απόθεμα αλλά ούτε και να επιτρέπετε να υπάρχουν ελλείψεις καθώς και οι δύο καταστάσεις αυτές επηρεάζουν καθοριστικά την ταμειακή σας ρευστότητα. Όταν χρειάζεται να αυξήσετε το απόθεμά σας, φροντίστε η αγορά του να είναι σε μεγάλη ποσότητα ώστε να πετύχετε χαμηλότερες τιμές.
 • Αξιοποιείστε αποτελεσματικά τα περιουσιακά σας στοιχεία.
 • Φροντίστε να απαλλαγείτε από τα περιουσιακά στοιχεία που σας «παγιδεύουν» κεφάλαιο το οποίο διαφορετικά θα αξιοποιούνταν πιο κατάλληλα. Μπορεί η εποχή αυτή να μην ενδείκνυται για πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, όμως δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεστε. Εξετάστε το καθένα από αυτά και αξιολογείστε αν θα πρέπει να παραμείνει ή να πουληθεί, πάντα σε σχέση με τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που υπάρχουν την δεδομένη χρονική στιγμή.
Η ρήση «Το μετρητό είναι ο βασιλιάς» ,,,
..είναι πιο αληθινή από ποτέ αυτή τη περίοδο. Οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να έχουν ταμειακή ρευστότητα έχουν και το «πάνω χέρι» σε διαπραγματεύσεις και απολαμβάνουν καλύτερους όρους, αξιοποιούν άμεσα ευκαιρίες που εμφανίζονται και τέλος βαδίζουν με πιο σταθερά βήματα στο μέλλον, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον στον επιχειρηματία και στο προσωπικό του.